Start Xmlvalidatingreader is obsolete c

Xmlvalidatingreader is obsolete c

Take a look at the stock Xml Reader and Xml Reader Settings which contains some Validation properties to define the behavior.

Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs.

Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.

The resulting line numbers are accessible to applications using the extension function saxon:line-number() applied to a node.